Niszczenie dokumentacji umowa powierzenia danych

Chcemy przekazać firmie zewnętrznej do zniszczenia dokumentację zawierającą dane osobowe. Jak to zrobić?

Przede wszystkim należy zawrzeć umowę na świadczoną usługę oraz umowę powierzenia przetwarzania danych z Wykonawcą. Po stronie Wykonawcy, wszystkie osoby biorące udział w jej niszczeniu powinni posiadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Zniszczenie dokumentacji powinno zostać potwierdzone stosownym protokołem zniszczenia.

Ponieważ mowa o niszczeniu dokumentacji zawierającej dane osobowe, to dobrze byłoby zawrzeć pewne specyficzne informacje w protokole zniszczenia tej dokumentacji. Chodzi o to, aby przy ewentualnej kontroli wykazać, że dokumentacja została przekazana do zniszczenia w sposób bezpieczny, była bezpiecznie transportowana i na pewno została zniszczona (wg deklaracji Wykonawcy).

Aby się zabezpieczyć powinno dojść do podpisania protokołu odebrania dokumentacji przez Wykonawcę, a później Wykonawca powinien dostarczyć protokół jej zniszczenia.

Może to być kilka punktów, np:

  1. Dokumentacja zostanie / została odebrana z siedziby administratora przez Wykonawcę.
  2. Odebrana dokumentacja nie może być / nie była przechowywana poza siedzibą Wykonawcy, w której nastąpiło zniszczenie.
  3. W niszczeniu dokumentacji brało udział x pracowników Wykonawcy (może być też obecny pracownik administratora).
  4. Proces niszczenia dokumentacji odbywał się w dniach od / do.
  5. Wykonawca potwierdza zniszczenie powierzonej dokumentacji i danych.

Takie podejście jest bezpieczne i zapewnia element rozliczalności tego procesu.

Należy pamiętać że w całym procesie za bezpieczeństwo danych osobowych odpowiedzialny jest administrator danych mimo, że zniszczenie jest realizowane przez zewnętrzną firmę.