Szkolenia specjalistyczne

Organizujemy szkolenia zamknięte (dedykowane dla konkretnych pracowników klientów).

Szkolenia dedykowane profilowane są każdorazowo pod konkretne zlecenie w taki sposób, aby osoby biorące w nim udział uzyskały optymalny zakres wiedzy w dziedzinie, której dotyczy szkolenie. Szkolenia mogą mieć charakter

 • tradycyjny,
 • warsztatowy,
 • konsultacyjny (mentoring, coaching).
 • mieszany

W zależności od szczegółów zlecenia, szkolenie może zostać zorganizowane w siedzibie klienta lub całkowicie w trybie wideokonferencyjnym.

Zakres tematyczny

RODO – ochrona danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – cykl szkoleń

 1. Szkolenia dla inspektorów ochrony danych – szkolenie ogólne.
  • Szkolenia dla inspektorów ochrony danych powołanych w placówkach oświatowych.
  • Szkolenia dla inspektorów ochrony danych powołanych w ośrodkach opieki medycznej.
  • Szkolenia dla inspektorów ochrony danych powołanych w wymiarze sprawiedliwości.
 2. Szkolenia dotyczące wymaganej dokumentacji RODO. Szkolenie obejmuje:
  • rodzaj dokumentacji jaka powinna zostać wytworzona w organizacji,
  • co powinna zawierać dokumentacja związana z RODO,
  • jak często należy aktualizować dokumentację,
  • kto powinien zatwierdzać dokumentację związaną z RODO.

Analiza ryzyka

Szkolenie z analizy ryzyka jest kompleksowym szkoleniem przedstawiającym cały proces analizy i szacowania ryzyka z uwzględnieniem norm ISO 31000 oraz ISO 27005.

Na szkoleniu organizacja otrzymuje:

 1. Narzędzia do szacowania ryzyka.
 2. Wzór polityki zarządzania ryzykiem.
 3. Wzór raportu z szacowania ryzyka.
 4. Wzór planu postępowania z ryzykiem.

Szkolenie uwzględnia poradniki branżowe / obszarowe, poradniki Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla konkretnych grup zawodowych biorących udział w szkoleniach

Jak przygotowywany jest phishing

Materiał przedstawiany w postaci prezentacji pokazuje kroki i metody przygotowania kampanii phishingowej na popularnych dostawców usług.

Krajowe Ramy Interoperacyjności

 • Szkolenie dla osób kierujących organizacją lub zarządzających bezpieczeństwem z interpretacją zapisów rozporządzenia dotyczącego Krajowych Ram Interoperacyjności. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie konsekwencje niosą za sobą poszczególne zapisy oraz jakie działania wewnątrz organizacji się z nimi wiążą.
 • Audyt wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (jak spełnić wymagania dotyczące audytu i doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie wymagania KRI będą spełnione).

Materiał dydaktyczny obejmuje zapisy:

 • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. dotyczące Krajowych Ram Interoperacyjności.
 • Normy PN-ISO/IEC 27001 i PN-ISO/IEC 27002.
 • Normy PN-ISO/IEC 20000-1 i 20000-2.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI (budowanie i audyt)

 • Planowanie i budowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Planowanie, prowadzenie i dokumentowanie audytów bezpieczeństwa usług informatycznych.

Materiał dydaktyczny obejmuje zapisy:

 • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. dotyczące Krajowych Ram Interoperacyjności.
 • Normy PN-ISO/IEC 27001 i PN-ISO/IEC 27002.
 • Normy PN-ISO/IEC 20000-1 i 20000-2.