Szwecja dane osobowe i RODO

Szwecja jest specyficznym krajem w Europie pod względem ochrony danych osobowych. Mimo, że jest to kraj członkowski UE i obowiązuje w nim rozporządzenie Komisji Europejskiej i Rady (UE) 679/2018 dotyczące ochrony danych, to Szwecja, udostępnia dane osób fizycznych o zajmowanych stanowiskach i zarobkach. Co ciekawe, nie są to dane tylko publiczne.