Nasze kwalifikacje

Kontaktując się z nami rozmawiacie Państwo nie z infolinią, ale z osobą kompetentną, która kieruje pracami zespołu i w czasie rozmowy może podejmować decyzje w czasie rzeczywistym. W trakcie pierwszej rozmowy, nasz klient może omówić zakres projektu, kryteria itp. Kalkulacja kosztów oraz oferta może zostać przekazana Państwu w ciągu kilku godzin lub dni. Zawsze jest ona profesjonalnie przygotowana, a klient nie musi obawiać się żadnych ukrytych kosztów.

Nasi kierownicy projektów dysponują wiedzą i doświadczeniem popartymi stosownymi certyfikatami, w szczególności:

 • Certyfikaty etycznego hackera (Certified Ethical Hacker) wydany przez brytyjską organizację macierzystą EC-Council
 • Certyfikaty audytorów wiodących i wewnętrznych systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001:2013 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014
 • Certyfikaty zarządzania projektami PRINCE2
 • Certyfikaty związany z zarządzaniem modelem usługowym ITILv3 (ISO/IEC 20000-1 i 20000-2)
 • Certyfikaty techniczne (inżynierskie) dotyczące technologii VMWare
 • Certyfikaty techniczne (inżynierskie) dotyczące technologii CISCO
 • Certyfikaty stosowania notacji UML oraz BPMN 2.0

Mamy duże doświadczenie w:

 • Planowaniu, realizacji i dokumentowaniu audytów bezpieczeństwa informacji
 • Analizie powłamaniowej w obszarze sieci i systemów operacyjnych
 • Projektowaniu systemów bezpieczeństwa (zabezpieczeń) w oparciu o notację UML oraz dobre praktyki
 • Projektowaniu procesów (również biznesowych) oraz procedur w oparciu o notację BPMN 2.0

Na specjalne życzenie możemy:

 • Pomóc w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Informujemy, iż nasi specjaliści, kierownicy projektów oraz audytorzy spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. „w sprawie wykazu certyfikatów uprawnionych do kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych”.

Wyślij nam zapytanie ofertowe na adres office@open-audit.eu