Zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD / DPO)

Inspektor Ochrony Danych (ang. Data Protection Officer) to funkcja od wielu lat opisywana w regulacjach UE dotyczących ochrony danych osobowych. Jego rolą jest monitorowanie czy dane osobowe są przetwarzane bezpiecznie, informować administratora danych osobowych o zmianach w prawie oraz zagrożeniach dla danych osobowych oraz współpracować z organem nadrzędnym.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wymaga, aby IOD podlegał bezpośrednio najwyższemu kierownictwu w organizacji. Przez najwyższe kierownictwo należy rozumieć zarząd (w przypadku spółek), organ administracji, dyrektora samodzielnej jednostki organizacyjnej administracji państwowej czy właściciela firmy (w tym również spółek cywilnych). IOD powinien posiadać niezależność w swoich działaniach.

Nie każdy, kto już ma przydzielone inny zakres zadań w orhganizacji może być inspektorem ochrony danych w tej samej organizacji. Łączenie pewnych ról z zadaniami IOD może powodować konflikt interesów.

Część przedsiębiorstw zdecydowała na outsourcing zadań IOD.Jest to często bardzo dobry wybór, gdyż można w ten sposób pozyskać doświadczonego inspektora z odpowiednimi uprawnieniami, który faktycznie znajduje się poza wpływami wewnątrz organizacji. Inspektor z poza organizacji ma większe szanse na obiektywną analizę stanu ochrony danych osobowych wewnątrz organizacji.

Powyższe podejście potwierdza  UODO, twierdząc iż: ” Urząd Ochrony Danych Osobowych ma bowiem świadomość, że fachowa wiedza inspektorów ochrony danych, przekładająca się na konkretne umiejętności praktyczne, jest fundamentem, na którym zbudować można w danej organizacji cały system skutecznej ochrony danych osobowych.”

Najważniejsze fakty związane z IOD

  1. Inspektor Ochrony Danych przejmuje zadania ABI
  2. Inspektor Ochrony danych nie musi być pracownikiem organizacji, która wdrożyła RODO.
  3. Jeden Inspektor Ochrony Danych może obsługiwać kilka organizacji pod warunkiem zapewnienia takiej samej dostępności inspektora dla każdej z nich.
  4. Inspektor Ochrony Danych powinien posiadać kompetencje z pogranicza zabezpieczeń technicznych oraz rozumienia zapisów prawnych.
  5. Pełnienie niektórych funkcji w organizacji wyklucza łączenie ich z zadaniami IOD.

Przeczytaj więcej jakie korzyści niesie za sobą współpraca z inspektorem ochrony danych Open Audit