Powierzenie danych osobowych bankowi

Mamy podobną sytuację do tej opisywanej u państwa (artykuł powierzanie danych osobowych Poczcie Polskiej) w przypadku obsługi bankowej. Do banku zlecamy przelewy i przesyłamy listy naszych świadczeniobiorców. Czy przy umowie na obsługę bankową, również musimy mieć umowę powierzenia przetwarzania? A może to, że takie usługi wynikają z przepisów ustawowych, i oczywiste jest, że aby przesłać przelew należy podać dane świadczeniobiorców nie potrzebna jest taka umowa?

W tym przypadku również byśmy podeszli tak, jak do przypadku z pocztą, chociaż mamy pewne wątpliwości, gdyż wypłacenie świadczeń jest obowiązkiem administratora danych (w opisywanym przypadku) i można przyjąć, że bank wypłaca świadczenia w imieniu administratora danych, więc w pewnym sensie zachodzi tu przesłanka do powierzenia przetwarzania danych. Z drugiej strony, wykonywanie przelewów jest usługą banku, więc może tu również zachodzić relacja między dwoma administratorami – czyli udostępnianie.