Powierzanie danych osobowych Poczcie Polskiej

Mamy zawartą umowę z Pocztą Polską na usługę wypłaty świadczeń pieniężnych w formie gotówkowej, dla naszych klientów, którym zostały przyznane świadczenia, i którzy nie mają założonego konta bankowego. Przekazujemy Poczcie listy świadczeniobiorców do dokonania wypłat. Tu oczywistym jest, że dane w ramach zawartej umowy są przekazywane i podpisaliśmy z Pocztą stosowną umowę na powierzenie przetwarzania. Co w przypadku umowy na powszechne usługi pocztowe, świadczone przez Pocztę Polską? Z założenia, że jest to ich działalność ustawowa i dokonywanie przesyłek pocztowych nie byłoby możliwe, bez podania danych osobowych i adresu nie zawieraliśmy takiej umowy. Czy w tym przypadku, również powinniśmy mieć odrębną umowę?

W przypadku usług powszechnych zawieranie umowy powierzenia przetwarzania danych jest zbędne, ponieważ jak państwo sami stwierdziliście, jest to działalność ustawowa operatora pocztowego. Mowa tu może być co najwyżej o przekazywaniu danych, do czego umowa powierzenia nie jest potrzebna. Przekazanie danych w tym przypadku jest niezbędne do zrealizowania usługi przez operatora jako jego wewnętrznego procesu bez udziału administratora danych.