Umowa powierzenia przetwarzania danych dla archiwizacji i niszczenia dokumentów

Jakie dane wypisać dla firmy, która przejmuje dokumenty archiwalne do utylizacji? Wiadomo, że odbiera je po to, żeby zniszczyć, lecz dostęp do nich może mieć. Zakres tych danych może być bardzo duży (różne dane z różnych działów). Czy można to jakoś ogólnie zapisać, że dostaje dostęp do wszelkiego rodzaju danych.

W takim przypadku proponuję zapisać, że taki podmiot pozyskuje dokumenty z kategoriami osób fizycznych, które zostały określone w Rejestrze Czynności Przetwarzania. Jeżeli jest to możliwe, zapisałbym jednak w takiej umowie ogólnie kategorie danych, np. „dane identyfikacyjne”, „dane o stanie zdrowia”, „dane o karalności”, „dane kontaktowe”, itp. Ważne, aby kategorie danych występowały w RCP.