RODO zmiana trybu zatrudnienia. Czy należy wystawić nowe upoważnienie do przetwarzania danych?

Jeżeli osoba zatrudniona pozostaje na tym samym stanowisku, a zmienia tylko strukturę zatrudnienia (tj. z umowy o pracę przechodzi na umowę zlecenie) to należy dla tej osoby przygotować nowe upoważnienie z nowym numerem, czy po prostu na starym dołączyć jakiś zapis, że teraz jest zatrudniona na umowę zlecenia?

Forma zatrudnienia nie ma znaczenia, jeżeli pracownik cały czas będzie „podległy” jednemu pracodawcy. Istotna może być ważność dotychczasowego upoważnienia. Jeżeli była wskazana data np. do końca trwania obecnej umowy o pracę – to należy wystawić nowe upoważnienie. Jeżeli wystawione upoważnienie było bez oznaczenia datą, wówczas nie trzeba wystawiać nowego upoważnienia.