Strajk nauczycieli (udostępnianie danych organizacji związkowej)

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) zwraca się do placówek oświatowych o udostępnianie danych osobowych nauczycieli w celu przeprowadzenia referendum strajkowego. Wątpliwości administratorów danych osobowych budzi „presja i oczekiwanie” związku do przekazania danych nauczycieli.

Zdaniem Marty Zalewskiej, prawnika w kancelarii „Raczkowski Paluch” (wyrażonego na łamach Dziennika Gazety Prawnej) kontrowersyjne jest udostępnianie danych osobowych pracowników organizacjom związkowym, jednak jak dalej przytacza prawniczka, zdaniem GIODO „organizacja związkowa rozważająca ogłoszenie strajku może zwrócić się do pracodawcy nawet o przekazanie imiennych list pracowników wraz z danymi kontaktowymi tych osób. Albowiem bez znajomości ogólnej liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę i bez skontaktowania sie znimi przeprowadzenie przez związek zawodowyreferendum strajkowego byłoby niemożliwe”.

Nie ma określonego zestawu danych, które można udostępniać. Może warto odpytać pracowników czy mają cokolwiek przeciwko przekazaniu ich danych osobowych bo np. nie są zainteresowaniu wzięciem udziału w referendum związkowym.

W sytuacji zadeklarowania przez pracowników braku zgody na udział w referendum, organizacja związkowa nie może zmusić pracodawcy do przekazania list pracowników. Z drugiej strony, jeżeli pracownicy byliby skłonni wziąć w nim udział, pracodawca nie powinien im tego utrudniać.

Należy również mieć na uwadze fakt, że ew. udostępnione dane powinny zostać usunięte przez ZNP po zakończeniu strajku.