Przetwarzanie wizerunku pracownika publicznego

Wizerunek na identyfikatorze

Instytucje publiczne są specyficznym miejscem, gdzie należy zadbać o prawa osób fizycznych (petentów i pracowników), jednocześnie zapewniając publiczny charakter instytucji.

Rozpatrując prawa pracowników urzędu realizującego zadania publiczne, w niektórych przypadkach powinno się uzyskać zgodę pracownika na przetwarzanie jego wizerunku. Jednak należy również brać pod uwagę, że urzędnik realizujący zadania publiczne, posiadanym identyfikatorem ze zdjęciem potwierdza swoją tożsamość. Można tu mówić o interesie publicznym i zapewnieniu wiarygodności urzędnika (lub samego urzędu).

W przypadku pracowników instytucji publicznych, wizerunek na identyfikatorze bowiem potwierdza, że osoba posługująca się identyfikatorem jest pracownikiem urzędu i jest na pewno tą samą osobą, którą reprezentuje.

Inne zasady dotyczą publikacji zdjęć na stronie internetowej urzędu

Aby opublikować wizerunek pracownika urzędu na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych utrzymywanych przez urząd, co do zasady powinna być zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach publikacji w internecie. Taka aktywność związana jest zarówno z ochroną danych osobowych jak i ochroną praw autorskich ponieważ wizerunek poza daną umożliwiająca identyfikację osoby fizycznej, jest również dobrem osobistym każdej osoby. Mówią o tym zarówno ustawa o ochronie danych osobowych, jak i ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

W kontekście ustawy o prawach autorskich i prawach pkrewnych, zgoda pracownika na publikację wizerunku nie jest potrzebna jeżeli fotografia została wykonana w trakcie publicznej imprezy, osoba jest ogólnie znana lub osoba fotografowana stanowi część grupy osób lub jest częścią większej kompozycji.

Podsumowując:

Zgoda na umieszczenie zdjęcia na identyfikatorze urzędnika realizującego zadania publiczne – nie jest niezbędna (chyba, ze może to wpływać na prawa i wolności danej osoby).

Publikacja wizerunku w internecie powinna być opatrzona zgodą chyba, że zachodzą przesłanki o których jest mowa powyżej.

[Contact_Form_Builder id=”1″]