CSIRT (obsługa incydentów)

csirtOferujemy Państwu możliwość skorzystania ze specjalistycznej wiedzy naszego zespołu inżynierów bezpieczeństwa, w postaci wsparcia Państwa procesów przy analizowaniu incydentów bezpieczeństwa. Nasz zespół reagowania na incydenty w obszarze IT (CSIRT – Computer Security Incident Response Team) wykorzystuje wiedzę naszych specjalistów przy rozwiązywaniu nieprzewidzialnych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa.

Nasi konsultanci, w ramach świadczonej usługi przygotowują raporty na podstawie zgłaszanych przez Paśtwa incydentów. Standardowo, okresem podlegającym raportowaniu jest 1 rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia). W zależności od Państwa oczekiwań, częstotliwość raportowania może zostać dostosowana do konkretnej umowy.

Nasz zespół CSIRT reaguje na zgłoszenia w godzinach 9.00-21.00. Na Państwa życzenie (na podstawie zawartej umowy) możemy dostosować czas reakcji zespołu do Państwa oczekiwań.

Wyjątkowo na rynku Polskim, w ramach usługi obsługi incydentów, udostępniamy naszym klientom odpowiedni, specjalistyczny system informatyczny Request Tracker, który służy do zarządzania incydentami bezpieczeństwa w bardzo przyjzany i przejrzysty sposób. Taka organizacja procesu sprzyja skutecznemu rozwiązywaniu problemów.

Nasza instancja systemu Request Tracker umożliwia:

  • rejestrację zgłoszeń bezpośrednio w systemie
  • rejestrację zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej
  • zarządzanie zgłoszeniami bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach użytkowników (wystarczy standardowa przeglądarka stron internetowych)
  • dalsze przekazywanie informacji o incydentach na adres poczty elektronicznej poza systemem, np. do zewnętrznych grup wsparcia
  • współpracę aplikacyjną z zespołem reagowania na incydenty, działajacym przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CERT.GOV.PL)

Więcej szczegółów o systemie znajduje się na naszej stronie poświęconej produktowi RT.

Virus on board