Czy Wielka Brytania jest częścią EOG po Brexicie?

Wielka Brytania (United Kingdom) w dniu 31 grudnia 2020 r. przestała być częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG (ang. EEA- European Economic Area), co w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 stawią ją na równi z innymi państwami z poza tego obszaru (jak np. Rosja, Chiny czy USA).

konsekwencją, jaką wywołał Brexit jest fakt, że Wielką Brytanię nie obejmują regulacje prawne jako państwa członkowskiego UE. Dlatego w relacjach prawnych pomiędzy UK, krajami członkowskimi UK nie może być traktowana jako państwo członkowskie.

Sytuacja może ulec zmianie gdy Wielka Brytania podpisze stosowne porozumienia z Unią Europejską. Na chwilę obecną tak się nie stało.

Więcej informacji można znaleźć na stronie EFTA (ang. European Free Trade Association) z pytaniami i odpowiedziami (FAQ) lub na stronach Wikipedii poświęconych temu zagadnieniu. Na stronie EFTA można śledzić sytuację związaną z członkostwem Wielkiej Brytanii w EOG.