Cyfrowa Gmina kalkulacja dla diagnozy (oceny) bezpieczeństwa

Diagnoza cyberbezpieczeństwa jest procesem audytowym. Wartość usługi jest uzależniona od wielu czynników (więcej informacji poniżej). Można przyjąć, że rozpiętość cenowa może się wynosić od ok. 5500 PLN dla małych jednostek do 8500 PLN dla dużych jednostek.

Niniejsza kalkulacja nie jest ofertą handlową i stanowi orientacyjny koszt usługi. Ostateczna oferta może zostać przygotowana wyłącznie na podstawie oczekiwań klienta.

Na ostateczną wartość oferty składają się następujące składniki: wielkość organizacji (liczba pracowników i liczba lokalizacji), ilość dokumentacji do przeanalizowania, wielkość infrastruktury teleinformatycznej, w tym liczba systemów i urządzeń.

Skontaktuj się z nami