Warsztaty i szkolenia

Szanowni Państwo,

Zespół projektowy Open Audit prowadzi projekty związane z realizacją warsztatów, laboratoriów czy szkoleń z obszarów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz danych.

Na Państwa życzenie, możemy:

  • Zorganizować szkolenie dla pracowników jak rozpoznać atak socjotechniczny (m. in. phishing) i jak się skutecznie obronić;
  • Zorganizować i przeprowadzić warsztaty z analizy protokołów sieciowych protokołów warstw aplikacyjnych, uwzględniające wszystkie warstwy modelu referencyjnego OSI, łącznie z warstwą 8, t.j. warstwą ludzką;
  • Zorganizować i przeprowadzić warsztaty z diagnostyki oraz optymalizacji środowisk systemów IT w obszarze sieci komputerowych, systemów operacyjnych czy całej architektury środowiska;
  • Zorganizować i przeprowadzić szkolenie z zakresu planowania i wdrożenia dużych rozwiązań systemów sieciowych, t.j. budowy sieci WAN;
  • Zorganizować i przeprowadzić warsztaty, w których uczestnicy Państwa firmy zapoznają się z narzędziami do przeprowadzenia testów bezpieczeństwa;
  • Zorganizować i przeprowadzić szkolenia z modelowania procesów biznesowych opartego o notację BPMN 2.0;
  • Zorganizować i przeprowadzić szkolenia oraz warsztaty z zastosowania standardu WCAG w systemach informacyjnych. Warsztaty obejmują część praktyczną dotyczącą implementacji standardu WCAG 2.0.
  • Zorganizować i przeprowadzić szkolenia oraz warsztaty z zakresu dostosowania systemów informatycznych do wymagań rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego Krajowych Ram Interoperacyjności, rejestrów publicznych oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Uczestnicy warsztatów mogą zapoznać się zarówno z samym podejściem do poszczególnych zagadnień, na co zwracać uwagę, jak planować działania w danym obszarze, mogą również zapoznać się z dostępnymi narzędziami do działań operacyjnych.