Warsztaty, szkolenia i laby

Szanowni Państwo,

Zespół projektowy Open-Audit.eu prowadzi projekty związane z realizacją warsztatów, laboratoriów czy szkoleń z obszarów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz danych.

Na Państwa życzenie, możemy:

  • Zorganizować i przeprowadzić warsztaty z analizy protokołów sieciowych protokołów warstw aplikacyjnych, uwzględniające wszystkie warstwy modelu referencyjnego OSI, łącznie z warstwą 8, t.j. warstwą ludzką.
  • Zorganizować i przeprowadzić warsztaty z diagnostyki oraz optymalizacji środowisk systemów IT w obszarze sieci komputerowych, systemów operacyjnych czy całej architektury środowiska.
  • Zorganizować i przeprowadzić szkolenie z zakresu planowania i wdrożenia dużych rozwiązań systemów sieciowych, t.j. budowy sieci WAN z wykorzystaniem kilkuset urządzeń aktywnych (routery, UTM).
  • Zorganizować i przeprowadzić szkolenia z planowania, wdrożenia oraz zarządzania urządzeniami bezpieczeństwa JUNIPER SRX z systemem zarządzania JUNIPER NSM.
  • Zorganizować i przeprowadzić warsztaty, w których uczestnicy Państwa firmy zapoznają się z narzędziami do przeprowadzenia testów bezpieczeństwa.
  • Zorganizować i przeprowadzić szkolenia z modelowania procesów biznesowych opartego o notację BPMN 2.0.
  • Zorganizować i przeprowadzić szkolenia oraz warsztaty z zastosowania standardu WCAG 2.0 w systemach informacyjnych. Warsztaty obejmują część praktyczną dotyczącą implementacji standardu WCAG 2.0.
  • Zorganizować i przeprowadzić szkolenia oraz warsztaty z zakresu dostosowania systemów informatycznych do wymagań rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego Krajowych Ram Interoperacyjności, rejestrów publicznych oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Uczestnicy warsztatów mogą zapoznać się zarówno z samym podejściem do poszczególnych zagadnień, na co zwracać uwagę, jak planować działania w danym obszarze, mogą również zapoznać się z dostępnymi narzędziami do działań operacyjnych.

Każdy z projektów, które prowadzimy charakteryzuje się profesjonalnym zaplanowaniem i realizacją. Każdy projekt realizowany jest przez co najmniej jedną osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie w danym obszarze.