Profesjonalne modelowanie procesów biznesowych

Szanowni Państwo,

Nasi klienci oczekują od nas profesjonalizmu oraz wysokiej jakości wytwarzanych produktów. W związku z powyższym informujemy, że realizując projekty u naszych klientów wykorzystujemy do projektowania procesów biznesowych również notację BPMN zarówno w wersji 1.0, jak i 2.0.

Notacja BPMN pozwala zaprojektować procesy w taki sposób, aby były czytelne dla członka zarządu jak i dla pracownika. Sposób wizualizacji procesów jest bardzo przejrzysty, i co bardzo ważne, nie wymaga specjalnych analiz jak to miało miejsce w przypadku UML’a i jego przypadków użycia.

Trudno sobie wyobrazić proces wdrażania procesów biznesowych czy obszarowych (np. w obszarze działu IT) bez notacji BPMN. Jej zaletą jest to, że opis notacji jest dostępny w sieci Internet, a wykorzystanie jej nie narusza jakichkolwiek praw licencyjnych.

Wykorzystujemy różne narzędzia do projektowania procesów, a ich użycie determinuje środowisko naszych klientów. Podstawowymi narzędziami do projektowania i do przeprowadzenia symulacji procesów są:

  1. Yaoqiang BPMN Editor (na zdjęciu poniżej).

  2. BIZAGI process modeler.

  3. COREL iGrafx.

Yaoqiang BPMN Editor 3.0.pngProjektując procesy biznesowe działamy zgodnie z przytoczonym standardem notacji BPMN oraz z normą ISO/IEC 19510:2013.