Audit w IT (wg CISA)

CISAOferujemy naszym kliento specjalistyczne audyty systemów informatycznych opartych o metodykę CISA, która podchodzi do audytów bardzo precyzyjnie odnosząc się do obszarów. Metodyka wymaga, aby poddaniu podlegały obszary:

 • Zarządzanie informatyką w organizacji, w ramach którego bada się:
  • standardy i procedury obowiązujące w organizacji
  • strategię systemu informacyjnego
  • model pomiaru i usprawniania procesów
  • inwestycje w IT oraz wykorzystanie zasobów
  • program zarządzania ryzykiem
  • procedury szacowania ryzyka
  • praktyki w zarządzaniu procesami informatycznymi
  • organizację systemu zarządzania, strukturę procesów, role i odpowiedzialności
  • plany ciągłości działania biznesu (Business Continuity Planning)
 • Wytwarzanie systemów informatycznych, programowanie i przejmowanie do eksploatacji.
  • zarządzanie projektami informatycznymi (struktura)
  • praktyki w zarządzaniu projektami informatycznymi
  • wytwarzanie aplikacji wspierających biznes w organizacji (cykl życia systemów IT)
  • systemy informatyczne
  • metody wytwórcze (w tym programistyczne)
  • narzędzia wytwórcze oraz problemy związane z procesem wytwórczym
  • praktyki usprawniające procesy związane z obszarem
  • audyt zabezpieczeń aplikacyjnych
 • Utrzymywanie systemów informatycznych, wsparcie oraz rozwó usług.
  • model usługowy
  • sprzęt wykorzystywany do świadczenia usług
  • architektura systemów informatycznych oraz oprogramowania
  • infrastruktura sieci teleinformatycznej wykorzystywana przy świadczeniu usług
  • planowany odtwarzania systemu po katastrofie
 • Ochrona zasobów informatycznych, w ramach której:
  • analizowane są zabezpieczenia w infrastrukturze teleinformatycznej (LAN / WAN)
  • analizowane są wykorzystywane mechanizmy ochrony kryptograficznej
  • analizowane są wykorzystywane mechanizmy ochrony przez złośliwym oprogramowaniem
  • analizowane są metody dostępu do infrastruktury (polityki haseł, biometryczne zabezpieczenia)