PGP / GPG

W celu zapewnienia wysokiego poziomu Państwa prywatności oraz ochrony danych, został udostępniony klucz publiczny serwisu Open-Security Audit Project którym możecie Państwo zabezpieczać całą korespondencję z nami.

Używając poniższego klucza, możecie Państwo zagwarantować całkowite bezpieczeństwo atrybutom POUFNOŚCI oraz INTEGRALNOŚCI korespondencji, którą z nami Państwo prowadzicie. Wykorzystywanie do tego celu darmowego oprogramowania GPG4WIN pozwala na szyfrowanie oraz podpisywanie wiadomości oraz załączników, co pozwala wykluczyć przeczytanie wiadomości lub zawartości dokumentu przez nieuprawnione osoby Możecie też Państw podpisywać listy zapewniając, że nie zostanie ich treść niepostrzeżenie zmieniona.

 

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2.0.22 (MingW32)

mQENBFMliJ4BCAC1gfCgk6P4ftqKbstwhlj/umJARRjqrpnrggrxawL1YoeEF0jT
N776l7YljyukA3HS5ZMVUfc+hZAb74aCDNUHqGpubOV0oBEqtZiPpHAeI53d9Ofo
epBzyTE6JYSp+GONjA/1eBXOcU2zFvmD3/rPUJbtq5dyKc2qxrHwvG7lobPeIG8v
1OfK7+Ne2dsH2jzG1a3wG312EOYc31M9mvd2xgE3BlbmgMyx2fv3efB+ST01iTFX
r914SCNVAB+clZXTXNDnJZi6jUXd3+PB1vtvbmtYAGB0CGFI0epPGW6deGhJuUeG
OTKcU93ovB8Iuq1j17mWe4g8h3qoA0Bjoey3ABEBAAG0J01hcmNpbiBLdXJwaWV3
c2tpIDxiaXVyb0BvcGVuLWF1ZGl0LmV1PokBOQQTAQIAIwUCUyWI7QIbLwcLCQgH
AwIBBhUIAgkKCwQWAgMBAh4BAheAAAoJEF38unsZTZqIbJAH/ApConjMU/copmFZ
73Jsg/TyYWvRUwtp6pEfF6X6QJbZ2Id9Q4+m1HQith3fyFQVZ9ObvSI+RQOYcdYa
IIuNZRPHuk/zbgJRko6J2RnJUrnmOHsWBvssfr/1faz9N6DpNYdzqFHkzYft4Xlp
QZP6a/HtUjDexzUiz/foZ49eYlwoGW3x1dK1nGuyqj7yYw9J/tc/5PiHEIHZ+vpz
tmQXQOmFIcd8VcpkKf3P65+YOGU2jUQC92mdFZSiXD//LfpwneLWbbaJowigN4Bq
43bf7G8DCBFx3cYcHFo0rfHokCsYn8n0dyh/C3WKkqICg05oTzik46KS75bxalGk
fIFIYyS0Lk1hcmNpbiBLdXJwaWV3c2tpIDxtLmt1cnBpZXdza2lAb3Blbi1hdWRp
dC5ldT6JATkEEwECACMFAlMliJ4CGy8HCwkIBwMCAQYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIX
gAAKCRBd/Lp7GU2aiHThB/9Q0tQCeMh7Mdg7QrSfACCxCLtqKIkhai4uhvs5pMv5
5pYUwA2rJPcdsstuqj1hQ6xTL1XzrDFDI1HKdADoTZnE81mQTCkxi0Fb0pcP49ul
Mf2zosQtoZsjQLrO4WGwCp/yO9Lyhw9RlCjbSk4x6xkZqDR8ZN/aHjr9pVmAlaTp
bBjgLTxx3nRAXgVwxhMDoE3SDn6u96y/kL+DM1bTX7S8+j55Cyt4ioIJet2nNc6E
3SXCkIvVS63qBElaBlbL3UiXZHrgi/fP/mnazDl53QcnyTAV4p8lPzAKhaf7uBNk
N4uNRpKRsV5mnV3eL3e+zCLzQY7jGegZjFZXpdMiIAO+tCpNYXJjaW4gS3VycGll
d3NraSA8cHJvamVrdHlAb3Blbi1hdWRpdC5ldT6JATkEEwECACMFAlMliXsCGy8H
CwkIBwMCAQYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAAKCRBd/Lp7GU2aiCvYB/9oAesJ8pec
UiPpp+QOzEaF+7LZY21ROfbovkAL34E5tuAVSgyiiWJCOfWlVh4TCXqO0SIp55Pl
aXq6QTlGM/gxpk45ZBiHt8x5p1wXYbJmvu7IViiAWsiSMCieaUgUE+uZeKZg/8sj
tNhtDtKhV2Q5H6a8fkQjTXqrl0g5LI6SvAtnCMRjGUwBhVRZwkR3FgV2WeY93ExC
M8h45z17P5jecH64QtKKyZCy1G8eyCvBemqlfUOUIGucEowvqO8v5jw14YjGXYrw
gY5IBhDFqgtNbhIazArw3aFwOdc/GhzeOW4XLbjefoBTnrb5ijgOahPXdXNp5/+R
O3EN5JIbXx77
=cOPI
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----