Mapa kompetencji

Przedstawiamy Państwu zależności w naszym Projekcie. Pokazujemy Państwu w czytelny sposób jakimi dysponujemy kompetencjami, kwalifikacjami i zasobami do realizacji projektów dla Państwa.

Mapa przedstawia:

 • Drzewo kompetencji.
 • Drzewo kwalifikacji.
  • Audyt SZBI;
  • Audyt systemów informatycznych;
   • Analiza sieci teleinformatycznych;
   • Analiza systemów teleinformatycznych;
    • Analiza aplikacji pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.0 (przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu);
  • Testy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
   • Testy aplikacji internetowych (webowych);
  • Procesy biznesowe;
   • Analiza procesów biznesowych;
   • Projektowanie i symulowanie procesów (modelowanie procesów, modelowanie zasobów, określanie ról w organizacji) w notacji BPMN 2.0;
 • Drzewo zasobów.
 • Drzewo metodyk.