Scenariusze postępowania dla znanych cyberzagrożeń

Przygotowujemy dla naszych klientów różne scenariusze ceyberzagrożeń, jak się przed nimi bronić i jak reagować na zaistniałe incydenty. Najczęściej występujące scenariusze obejmują:

  • Scenariusz ataku typu Ransomware
  • Scenariusz ataku typu DDoS / długotrwały atak
  • Scenariusz ataku na aplikacje webowe dostępne z poziomu internetu
  • Scenariusz ataku Phishingowego
  • Scenariusz niedostępności łączy internetowych

Scenariusze opieramy na koncepcjach Kill Chain oraz Mittre ATT&CK (ATTACK)