Dostępność serwisu internetowego

Ciągłość działania usługi W dzisiejszych czasach, dostęp do informacji (szczególnie w przypadku informacji publicznej) nabrało kluczowego zdarzenia. Normy oraz regulacje prawne nakładają obowiązek zapewnienia ciągłości działania usług. SLA (Service Level […]

Szkolenia

Szkolenia  Otwarte: Spełnienie minimalnych wymagań w ramach Krajowych Ram Interoperacyjności Audytowanie systemu zarządzania spełniającego wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności Zamknięte: Szkolenie dla kierownictwa z minimalnych wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności Audyty systemu […]