Do końca maja 2015r. serwisy internetowe w standardzie WCAG 2.0

Posted Leave a commentPosted in Awareness, Bezpieczeństwo informacji, RODO

Do 30 maja 2015 r. serwisy administracji publicznej mają być dostosowane do potrzeb obywateli niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0. Tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…) z 12 kwietnia 2012 r. [link do serwisu BIP MAC]. Chodzi o serwisy publiczne w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania […]

Dostępność serwisu internetowego

Posted Posted in Nasze usługi

Ciągłość działania usługi W dzisiejszych czasach, dostęp do informacji (szczególnie w przypadku informacji publicznej) nabrało kluczowego zdarzenia. Normy oraz regulacje prawne nakładają obowiązek zapewnienia ciągłości działania usług. SLA (Service Level Agrement) czyli umowy mające na celu uregulowanie zasad dostępności usług określają jak działają usługi, jaki jest ich czas dostępności i jakie są czasy przywracania usług […]

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Posted Posted in Nasze usługi

W przyjętej przez Radę Ministrów 5 czerwca 2013r. Polityce Ochrony Ceyberprzestrzeni RP (LINK do artykułu MAiC) powołano rolę Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. O ile sama Polityka jest dość ogólna, o tyle zadania przypisane Pełnomocnikowi są już konkretniejsze. Zadania Pełnomocnika Polityka określa kilka zadań, za które pełnomocnik jest odpowiedzialny. Są to: realizacja obowiązków wynikających z przepisów aktów […]

Szkolenia

Posted Posted in Awareness, Bezpieczeństwo informacji, Nasze usługi

Szkolenia  Otwarte: Spełnienie minimalnych wymagań w ramach Krajowych Ram Interoperacyjności Audytowanie systemu zarządzania spełniającego wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności Zamknięte: Szkolenie dla kierownictwa z minimalnych wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności Audyty systemu zarządzania Podstawowy audyt zgodności z Rozporządzeniem dot. Krajowych Ram Interoperacyjności Przeprowadzenie audytu dot. Krajowych Ram Interoperacyjności zgodnie z wymaganiami polskich norm ISO/IEC 27001 i ISO/IEC […]