Szkolenia

Szkolenia

 •  Otwarte:
  • Spełnienie minimalnych wymagań w ramach Krajowych Ram Interoperacyjności
  • Audytowanie systemu zarządzania spełniającego wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Zamknięte:
  • Szkolenie dla kierownictwa z minimalnych wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności

Audyty systemu zarządzania

 • Podstawowy audyt zgodności z Rozporządzeniem dot. Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Przeprowadzenie audytu dot. Krajowych Ram Interoperacyjności zgodnie z wymaganiami polskich norm ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000-1
 • Testy penetracyjne

Budowa i wdrożenie systemu zarządzania

 • Budowa i wdrożenie systemu zarządzania spełniającego minimalne wymagania dla Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego bezpieczeństwo informacji i usługi IT w zakresie Krajowych Ram Interoperacyjności