Dostępność serwisu internetowego

Ciągłość działania usługi

W dzisiejszych czasach, dostęp do informacji (szczególnie w przypadku informacji publicznej) nabrało kluczowego zdarzenia.

Normy oraz regulacje prawne nakładają obowiązek zapewnienia ciągłości działania usług. SLA (Service Level Agrement) czyli umowy mające na celu uregulowanie zasad dostępności usług określają jak działają usługi, jaki jest ich czas dostępności i jakie są czasy przywracania usług po awarii.

Oferujemy Państwu możliwość ulokowania serwisów internetowych na naszych serwerach z odpowiednimi systemami redundancji pozwalającymi zachować ciągłość działania usługi (serwisu) w sytuacji awarii głównej usługi lub serwera.

Jak to działa?

Wariant 1

Główny serwis internetowy jest zlokalizowany w głównej infrastrukturze „Source Server”. Podczas normalnej pracy systemu, nasza infrastruktura tworzy w odstępach cyklicznych kopię głównego systemu portalu internetowego. Kopia realizowana jest przez automatyczne mechanizmy lub ręcznie, w zależności od możliwości technicznych i kompatybilności). W przypadku awarii, z serwera przechowującego kopię dane są przegrywane w sposób systemowy do serwera w głównej infrastrukturze.

Czas przywracania usługi może trwać od kilku minut do kilku godzin (w zależności od skomplikowania serwisu internetowego).

Wariant 2

Główny serwis internetowy jest zlokalizowany w głównej infrastrukturze „Source Server”. Podczas normalnej pracy systemu, nasza infrastruktura tworzy w odstępach cyklicznych kopię głównego systemu portalu internetowego. Kopia realizowana jest przez automatyczne mechanizmy lub ręcznie, w zależności od możliwości technicznych i kompatybilności). W przypadku awarii, serwer replikacyjny przejmuje zadania serwera głównego udostępniając odwiedzającym w trybie ciągłym treści serwisu internetowego, a w tle trwają prace nad przywróceniem działania serwera głównego.

Czas przywracania usługi może trwać kilka minut (w zależności od szybkości przełączenia pomiędzy serwerami) lub być wręcz  niezauważalny dla użytkowników serwisu.