Wojskowa Akademia Techniczna informuje o wycieku danych osobowych

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) w Warszawie informuje osoby fizyczne o naruszeniu dotyczącym wycieku danych osobowych. Dane, które zidentyfikowano jako objęte wyciekiem to: imię i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia oraz imię ojca.

Jednocześnie WAT informuje o ryzyku wykorzystania danych osobowych i przedstawia wykaz potencjalnych sytuacji, w których dane osobowe mogą zostać wykorzystane.

Jak poinformowane zostały osoby fizyczne, do incydentu mogło dojść w dniu 6 listopada 2021 r., kiedy „nieznana osoba po wyłudzeniu danych logowania uzyskała dostęp do wiadomości zawartych w skrzynce e-mail jednego z pracowników uczelni”.