Przetwarzanie wizerunku pracownika publicznego

Wizerunek na identyfikatorze Instytucje publiczne są specyficznym miejscem, gdzie należy zadbać o prawa osób fizycznych (petentów i pracowników), jednocześnie zapewniając publiczny charakter instytucji. Rozpatrując prawa pracowników urzędu realizującego zadania publiczne, […]

RODO – dostęp do informacji publicznej

Sporadycznie może się pojawić w jednostce realizującej zadania publiczne wniosek o dostęp do wewnętrznych dokumentów w trybie dostępu do informacji publicznej. Jeżeli wniosek dotyczy takich dokumentów, jak: Rejestr czynności przetwarzania; […]