Usługi SaaS (Software as a Service)

Dotychczasowy model wdrażania usług IT

Usługi SaaS (Software as a Service) stanowią całkowite przeciwieństwo wdrażania usług informatycznych w organizacji. W klasycznym modelu stosowanym do tej pory, organizacja wdrażając nowe oprogramowanie musiała:

 1. Zapewnić odpowiednią infrastrukturę sieci LAN i WAN (w przypadku udostępniania aplikacji również innym lokalizacjom).
 2. Zapewnić odpowiednią bazę sprzętową (serwery) wraz z systemami operacyjnymi.
 3. Zapewnić platformę komunikacyjną w postaci szyny wymiany danych.
 4. Zapewnić specjalistyczne zasoby w celu instalacji, konfiguracji, optymalizacji (hardening) oraz konfiguracji zabezpieczeń postawionego środowiska.
 5. Zapewnić licencje dla aplikacji oraz zapewnienie wsparcia związanego z rozwojem aplikacji.
 6. Zapewnić wdrożenie procedur wewnętrznych związanych z procesem zarządzania zmianą, zarządzania konfiguracją, zarządzania baezpieczeństwem.

Wszystkie te punktu powodowały, że wdrożenie każdej aplikacji wewnątrz organizacji wiązało się ze znacznym zaangażowaniem zasobów wewnętrznych lub z ogromnymi środkami finansowymi, których wymagało zaangażowanie specjalistycznej firmy wdrożeniowej (usługi) oraz cena sprzętu (sieć, serwery). Zaangażowanie firmy zewnętrznej nie zwalniało z odpowiedzialności pracowników wewnątrz organizacji.

Istotne jest to (a nie każdy kierownik IT jest tego świadomy), że z powyższych punktów wynikają ryzyka. O ile uszkodzony sprzęt można wymienić, to nie zawsze można w krótkim szasie zareagować gdy każda awaria ma wpływ na procesy boznesowe.

Jak działa model SaaS?

W dużym skrócie, model SaaS ogranicza całkowicie koszty inwestycyjne po stronie naszych klientów. Na podstawie stosownego zlecenia, udostępniamy w ramach naszej chmury zamówioną przez naszych klientów aplikację opartą o technologię WEB. Klient może aplikacją zarządzać samodzielnie, lub może zarządzanie przenieść na nas. Pracownicy klienta po zrealizowaniu zamówienia na usługę otrzymują dostepdo aplikacji przez bezpieczny tunel VPN z zabezpieczeniami kryptograficznymi. Całość rozwiązania spełnia wymagania ustawy oochronie danych osobowych oraz rozporządzenia dotyczącego Krajowych Ram Interoperacyjności.

SaaS w chodzą w zakres usług świadczonych w ramach chmury obliczeniowej dostawcy. Oprogramowanie udostępnianie przez Open Audit w tym modelu udostępniane jest naszym klientom w naszej chmurze lub w naszej infrastrukturze. Cechy tego modelu:

 • Klient nie ponosi żadnych kosztów inwestycyjnych CAPEX w tym modelu (nie musi kupować sprzętu, oprogramowania, licencji itp.)
 • Klient nie musi ponosić kosztów ani zapewniać zasobów ludzkich do utrzymywania oprogramowania
 • Zapewniamy pomoc techniczną
 • Zapewniamy ciągłość działania w modelu 24/7/365
 • Korzystanie z oprogramowania ogranicza się do opłacenia stosownego abonamentu.
 • Zapewniamy bezpieczeństwo systemu na poziomie sieci oraz aplikacji.
 • Zapewniamy ochronę anty DDoS dla wdrażanych platform oraz usługi Failover.
 • Zapewniamy rozkładanie ruchu (load balancing) pomiędzy węzłami aplikacyjnymi klienta.
 • Zapewniamy możliwość lokalizacji usług naszych klientów dla 18 krajów (18 regionalnych, narodowych adresów IP).

Jak widać, korzyści są tu wymierne. W tym modelu, wdrażanie w organizacji nowych usług jest znacznie tańsze, a większość ryzyk jest przeniesionych na dostawcę.

Obecnie zapewniamy następujące usługi w ramach modelu SaaS: