RODO podstawa prawna

W Polskim porządku prawnym obowiązują dwa główne akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób […]