Szwecja dane osobowe i RODO

Szwecja jest specyficznym krajem w Europie pod względem ochrony danych osobowych. Mimo, że jest to kraj członkowski UE i obowiązuje w nim rozporządzenie Komisji Europejskiej i Rady (UE) 679/2018 dotyczące […]

Praca zdalna a RODO (nowe prawo pracy)

Przygotowujemy Regulamin pracy zdalnej i zastanawiamy się nad stwierdzeniem, które jest omawiane na szkoleniach: Pracodawca dokonuje kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych […]

RODO podstawa prawna

W Polskim porządku prawnym obowiązują dwa główne akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób […]