Aktualizacja normy PN-ISO/IEC 27001 (2017)

W 2017 roku ukazała się nowa wersja normy o numerze PN-ISO/IEC 27001:2017-06. Ta wersja zastępuje normę PN-ISO/IEC 27001:2014 dlatego Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) powinny zostać ponownie poddane audytowi pod kątem zgodności z nową normą.

Więcej informacji na temat audytu pod kątem zgodności z normą PN-ISO/IEC 27001 można znaleźć TU