CTB-Locker i CryptoLocker (utrata plików firmy)

Posted Posted in Awareness

Trzeba przyznać, że aktywność złośliwego oprogramowania, które zagraża ważnym dokumentom w każdej firmie – znacznie wzrosła w ostatnich dniach. Oprogramowanie rozprzestrzenia się głównie za pomocą poczty elektronicznej, ale można je „wpuścić” do systemu również poprzez działania nieodpowiedzialnych użytkowników. Jak działa taki malware? Działanie tego konkretnie oprogramowania opiera się na prostym schemacie, a celem jego aktywności […]